Gói thầu số 1, 2 và 5 – VSIP Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vsip Hải Phòng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vsip – Hải Phòng
Giới thiệu
– cơ sở đá, lớp nhựa đường cho 120.000 mét vuông đường nội bộ của khu công nghiệp