Gói thầu 3B & 6A – VSIP Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh
Địa điểm: Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thông tin chi tiết

  • Phạm vi công việc:

– Chiếu sáng đường

– Hệ thống thoát nước mưa

– Hệ thống thoát nước thải

– Hệ thống cấp nước

– Đường bê tông asphalt ( các lớp cấp phối + thi công trải thảm)

  • Một vài hình ảnh thi công trên công trường: