Nhà máy dệt và nhuộm Hưng Yên 2 (Carvico Italy)

Chủ đầu tư: Hung yen k & d co. ltd. – nước Ý
Địa chỉ: KCN Phố Nối b, Hưng Yên
Đã hoàn thành: tháng 5 năm 2015
Giới thiệu
– khung kết cấu thép tiền chế

– Mái và tấm bằng kim loại

– sàn và nền bê tông