Nhà máy dệt và nhuộm Hưng Yên 1 (Carvico Italy)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dệt & Nhuộm Hưng Yên (Cavico – ITALIA)
Địa điểm: Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối – Hưng Yên

Thông tin chi tiết

  • Dự án EPC
  • Gia công, lắp dựng khung kết cấu thép
  • Thi công hệ thống điện
  • Thi công hệ thống cấp nước
  • Thi công hệ thống thoát nước
  • Thi công đường
  • Thi công cảnh quan, cây xanh

    * Một số hình ảnh hoạt động công trường: