Nhà máy sản xuất Pin (Hồng Kông)

Chủ đầu tư: GP Batteries (VietNam) LLC
Địa chỉ: KCN Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam
Đã hoàn thành: tháng 4 năm 2017