Nhà máy IKO – Thomson

Chủ đầu tư: Công ty IKo- Thomson VN
Địa điểm: Hải Phòng

Thông tin chi tiết

  • Nền, móng BTCT
  • Xây trát tường
  • Lát nền, ốp tường