Sumidenso Viet Nam số 4

Chủ đầu tư: Sumidenso Viet Nam
Địa điểm: Ninh Giang, Hai Duong

Thông tin chi tiết

  • Thông tin dự án:

– Thi công móng, nền xưởng

– Thi công công tác xây tường gạch.

– Trát tường, làm phào, chỉ tường

– Công tác ốp lát, hoàn thiện

  • Một vài hình ảnh thi công trên công trường:

Điều chỉnh, vệ sinh cốp pha, thép trước khi đổ bê tông móng